Injectie systemen

Het afstellen kan op diverse manieren:

  • Direct in de ecu van de motor of auto.
  • Indirect met een "piggyback"module, welke de controle van de standaard Ecu overneemt. Dit omdat het soms onmogelijk is om de Ecu te openen.

De module